Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2014

infinity-yolo
,,Róża jest piękna lecz kuje ,a kując zadaje rany.                               Tak cierpi ktoś kto kocha,a nie jest kochany"

July 09 2014

2703 f682
Reposted fromLittleJack LittleJack vialetshavesex letshavesex
infinity-yolo
9082 4f41 500
2963 f071 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viamaking-love making-love
3506 38a8
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viabedtime bedtime

April 21 2014

infinity-yolo
Życie jest skomplikowane, a my jesteśmy w nim tylko na chwilę. Zanim się zdążysz obejrzeć za siebie, twoja świeczka gaśnie, a ty nie masz wyboru. Musisz odejść zostawiając wszystkich. Wtedy już się nic nie liczy tylko to, aby skończyć cierpienie, które przeniesie się na tych, którzy będą ubolewać nad nami. To oni wtedy poczują nasz ból. Będą wiedzieć, że życie tutaj wcale nie było przyjemnością, a wręcz przeciwnie, było katorgą, którą musieliśmy przejść bez względu na wszystko.
Reposted bycytatyskull-suturesdysmorfofobiakiedypadadeszczniewidacnaszychlez

March 08 2014

infinity-yolo
6736 d24e
Reposted byjustshineon justshineon

February 25 2014

infinity-yolo
5893 8072
Reposted byniczegoniezaluje niczegoniezaluje
infinity-yolo
5877 ef96
Reposted byavepijekawewioleta-okurowska

February 24 2014

Chasing the Moon | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viajagodowykubek jagodowykubek
3815 3768
Reposted fromamatore amatore viajagodowykubek jagodowykubek

February 22 2014

infinity-yolo
-Kiedyś będziemy razem, przemyślimy to, co schrzaniliśmy. Życie jest długie, jeszcze się spotkamy.
-Zdradziecka, sadystyczna zdzira.
-Ja też Cię kocham.
— "Sztuka dorastania"
Reposted fromyannim yannim
infinity-yolo
5679 3c77
infinity-yolo
3890 c1e8
My way
Reposted byalexcopacisaxndelimaeatglitterrKariesundSalzwasseralexfreak50
infinity-yolo
1911 77d7
Reposted byilovejacketszajebelapozakontrolasubsanextraordinary-93RainbowWithoutColors
infinity-yolo
0458 6436
Reposted byalciasbankaottak94newlifee

December 31 2013

infinity-yolo
3294 45b7
<3
infinity-yolo
3076 6914
infinity-yolo
3025 b078
I wish all what is good!!! <3
Życzę wszystkim co dobre!!<3

December 17 2013

infinity-yolo
7273 4012
Tags: #love
Reposted bymaivealexcopacisnowynightwalksilovefoodjustshineonniczegoniezalujeVoolgarisVoodooIfyouneversaygoodbyeshameonyoubitch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl